Website Preloader
google-ads-img

Google Ads - SEM

Google Ads ger din verksamhet kraftfulla fördelar i det digitala bruset. Du når omedelbart en stor publik genom olika typer av annonser, vilket ökar exponeringen. Mätbara resultat ger insikter för finjustering av kampanjer, och flexibel budgetkontroll ger en kostnadseffektiv annonsering. Med anpassad målgruppsinriktning kan du nå specifika kunder med omedelbara resultat. Google Ads möjliggör konverteringsfokuserade och varumärkesstärkande kampanjer samt erbjuder både lokal, nationell och global närvaro, vilket gör det till en oumbärlig kanal för framgång på webben.

Varför Google Ads?

Google Ads är ett bra stödben till din SEO men fungerar även ypperligt som isolerad kanal att marknadsföra sin verksamhet i. Du får dessutom snabba, mätbara resultat från dag 1. Sökmotorerna använder en blandning av budgivning och ett slags kvalitetsindex för att avgöra vem som visas högst upp i de sponsrade sökresultaten. Ju bättre kvalitet du håller i annonseringen ju bättre resultat får du. More bang for the buck, Chuck!

Förvaltning av Google Ads

Är du frustrerad över ständigt låg ROAS (retur på lagd annons-slant) eller är i behov av fler och hetare leads? Vi är experter på att skapa och förvalta Google Ads-konton för att maximera din digitala synlighet och öka affärsresultaten. Genom noggrann strategi och optimering anpassar vi kampanjer för att nå din specifika målgrupp och leverera mätbara resultat.

Olika typer av Google Ads

Google Ads erbjuder olika typer av annonsering för att passa olika marknadsföringsbehov:

Sökannonser: Syns  i sökresultaten när någon söker efter relaterade termer. Det är ett effektivt sätt för att få synlighet när användare letar efter specifika produkter eller tjänster.

Displayannonser: Grafiska annonser som visas på webbplatser i Googles annonsnätverk. De är bra för att öka varumärkesmedvetenhet och nå ut till en bredare publik.

Shoppingannonser: Visar dina produkter direkt i sökresultaten med bilder och priser. Perfekt för e-handelsföretag och produktbaserade kampanjer.

Videoannonser: Syns på YouTube och i Googles displaynätverk. Ger möjlighet att nå en engagerad publik med kraftfulla visuella budskap.

Appannonser: Fokuserar på att marknadsföra mobilappar och öka appnedladdningar. Syns i sökresultaten, på YouTube och i appar.

Performance Max-annonser: En ny typ av kampanj som kombinerar flera annonsformat för att automatiskt maximera resultat över Googles nätverk.

Varje annonsformat har sina egna styrkor och lämpar sig för olika marknadsföringsmål. En välbalanserad strategi kan kombinera olika typer av annonser för att maximera effektiviteten.

Google Ads + SEO = Heaven

Google Ads (SEM)  och sökmotoroptimering (SEO) går hand i hand. Här var vi tidiga med att förstå samt ta tillvara på synergi-effekterna för att få den bästa avkastningen för varje insatt krona.

Samspelet mellan sökmotoroptimering  (SEO) och Google Ads (SEM) kan skapa en kraftfull digital marknadsföringsstrategi. Nedan har vi specat hur de två kompletterar varandra:

Ökad synlighet: Genom att använda både SEO och Google Ads kan du maximera din synlighet på sökresultatsidan. SEO fokuserar på att förbättra organiska placeringar, medan Google Ads ger dig möjlighet att snabbt synas genom betalda annonser.

Kompletterande sökordsstrategier: SEO och Google Ads ger möjlighet att täcka olika aspekter av sökordslandskapet. SEO kan rikta in sig på långa och specifika sökfraser för organisk trafik, medan Google Ads kan användas för att synas på konkurrensutsatta eller affärskritiska sökord genom betalda annonser.

Insikter för optimering: Data från Google Ads, som klickfrekvens och konvertering, kan användas för att optimera både annonser och organiska sökresultat. Det ger insikter som kan användas för att förbättra innehåll, sidstruktur och annat inom ramen för SEO-strategin.

Snabb synlighet och långsiktiga resultat: Google Ads ger snabb synlighet och resultat medan SEO är en mer långsiktig strategi. Genom att kombinera båda kan du dra nytta av omedelbara fördelar från betalda annonser samtidigt som du bygger upp en stark organisk närvaro för långsiktig framgång.

Varumärkesexponering: Genom att synas både i de organiska resultaten och i annonser skapar du ökad varumärkesexponering. Användare kan uppfatta ditt varumärke som mer pålitligt och relevant om de ser det på flera platser på sökresultatsidan.

Flexibilitet och anpassning: Google Ads ger flexibilitet att anpassa kampanjer snabbt beroende på förändrade förhållanden. SEO-strategin, å andra sidan, kräver en mer konstant och långsiktig ansträngning.

Geografisk riktningsinriktning: Google Ads gör det möjligt att rikta in sig på specifika geografiska områden för att anpassa sig till lokal sökning, medan SEO också kan anpassas för lokal sökmotoroptimering.

Samspelet mellan SEO och Google Ads ger en holistisk strategi som kan maximera synlighet, öka trafik och generera konverteringar över tid. Det är viktigt att integrera och optimera båda dessa komponenter för att uppnå bästa möjliga resultat inom digital marknadsföring.

Google partner

Vi är stolta över att vara en erkänd Google Partner, vilket markerar vår expertis och engagemang inom digital marknadsföring. Som partner upprätthåller vi en hög standard och har direkt tillgång till de senaste verktygen och resurserna från Google.

Det innebär att vi kan leverera strategier och kampanjer som är optimerade för att maximera ditt resultat online och öka ditt företags framgång. Att vara en Google Partner är en symbol för vår kompetens och vårt åtagande att ge dig bästa möjliga resultat.